familia2

Grup de recerca en

Drets Fonamentals

familia

Grup de recerca en

Drets Fonamentals

Objectius

L’objectiu principal del grup és la publicació de diferents monografies, articles i estudis en matèria de drets fonamentals que serveixin per subministrar una opinió fundada en Dret que pugui ser útil al Poder legislatiu i als jutges i tribunals, així com al Tribunal Constitucional com encarregats de la concreció del significat, interpretació i desenvolupament legislatiu dels drets fonamentals. En aquest sentit, el grup es centra en la realització d’estudis sistemàtics de la problemàtica dels drets fonamentals, tant des de la perspectiva de la teoria general com de l’estudi de drets en concret i les seves interrelacions amb el Dret Constitucional en general, així com en la sol·licitud de projectes i signatura de convenis per poder realitzar de forma col·lectiva aquestes activitats.

Els activitats principals a realitzar es centraran en

  • Estudis per a fixar l’estat de la qüestió d’una problemàtica concreta, és a dir, la realització d’estudis a partir de la bibliografia existent, amb un examen de la normativa, jurisprudència i doctrina relacionades amb les diferents problemàtiques tractades.
  • Investigació sobre dades jurisprudencials centrada en el reconeixement i aplicació dels drets fonamentals a través de l’anàlisi de les sentències judicials.
  • Estudis de Dret comparat en matèria de drets fonamentals en l’àmbit occidental, centrant-se bàsicament als Estats Units, Regne Unit, França, Itàlia i Alemanya, és a dir, ordenaments en què han treballat la majoria dels especialistes. En la mesura del possible, es tractarà de realitzar l’estat de la qüestió a cada país, a través de les últimes publicacions sobre el tema.
  • El debat entre especialistes en seminaris, reunions científiques o congressos que es realitzarà entre l’equip investigador i un conjunt d’especialistes en Dret constitucional sobre la base de ponències escrites.
© Universitat Autònoma de Barcelona