familia2

Grup de recerca en

Drets Fonamentals

familia

Grup de recerca en

Drets Fonamentals

Justificació

Els drets fonamentals han estat objecte d’estudi en els treballs d’un grup d’investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona que s’han dedicat bàsicament a analitzar aspectes concrets del Dret Constitucional que han estat insuficientment tractats i precisen una reconsideració per tenir un encaix adequat en el nostre Estat constitucional. En concret, en la temàtica del grup de recerca han estat publicades diverses monografies pels seus integrants i s’ha participat i dirigit diversos projectes de R + D en la matèria específica de drets fonamentals. Per aquest motiu, s’ha format una unitat d’investigació en la temàtica en compartir objectius científics i per facilitar la coordinació de l’activitat.

© Universitat Autònoma de Barcelona