familia2

Grup de recerca en

Drets Fonamentals

familia

Grup de recerca en

Drets Fonamentals

Membres del grup

Gavara de Cara, Juan Carlos

Gavara de Cara, Juan Carlos

Investigador principal

Catedràtic de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic)

José Algarrada Mengual

José Algarrada Mengual

Catedràtic de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic)

Carreras Serra, Francesc de

Carreras Serra, Francesc de

Catedràtic de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic)

Capodiferro Cubero, Daniel

Capodiferro Cubero, Daniel

Investigador Postdoctoral - (Departament de Ciència Política i Dret Públic)

Guillén Lasierra, Francesc

Guillén Lasierra, Francesc

Professor de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic)

Miguel Bárcena, Josu de

Miguel Bárcena, Josu de

Professor de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic)

Roig Batalla, Antoni

Roig Batalla, Antoni

Professor Titular de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic)

Vallès Vives, Francesc

Vallès Vives, Francesc

Professor de D. Constitucional (Departament de Ciència Política i Dret Públic)

Mateu Vilaseca, Marcel

Mateu Vilaseca, Marcel

Professor de D. Constitucional - Universitat Oberta de Catalunya

Ragone, Sabrina

Ragone, Sabrina

Investigadora García Pelayo - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid)

Cappuccio, Laura

Cappuccio, Laura

Investigadora de Derecho Constitucional - Università degli Studi Federico II di Napoli

Poptcheva, Eva-Maria

Poptcheva, Eva-Maria

Investigadora-analista - Servei Científic del Parlament Europeu

© Universitat Autònoma de Barcelona